Wybierz dodatkowe ubezpieczenie do pakietu OC/AC

 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie obejmuje śmierć lub trwałe inwalidztwo ubezpieczonych osób (kierowcy i pasażerów pojazdu) wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Assistance

Zapewnia natychmiastową pomoc w przypadku, gdy auto uległo wypadkowi lub awarii. Pomoc może być udzielona np. w zakresie holowania pojazdu, uruchomienia pojazdu, zorganizowania zakwaterowania, wynajmu samochodu zastępczego. Zakres ubezpieczenia może być elastycznie dopasowany do potrzeb ubezpieczonego.
Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Ochrona prawna

Obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy, gdy zdarzenie miało związek z użytkowaniem lub posiadaniem pojazdu. Ubezpieczenie oferuje pomoc np. w zakresie kosztów w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, obrony w postępowaniach karnych, reprezentacji w postępowaniu w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.
Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Niezdolność do pracy zarobkowej

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w wysokości 100 000 zł w przypadku niezdolności do wykonywania pracy powstałą wskutek nieszczęśliwego wypadku pojazdu związanego z np. ruchem pojazdu, wysiadaniem lub wsiadaniem, zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu.
Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Ubezpieczenie życia

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego powstałą bezpośrednio wskutek nieszczęśliwego wypadku pojazdu związanego z np. ruchem pojazdu, wysiadaniem lub wsiadaniem, zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu.
Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Pobyt w szpitalu

Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonego spowodowany bezpośrednio nieszczęśliwym wypadkiem pojazdu. Świadczenie jest wypłacane jeśli pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie nie krócej niż 4 dni
Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia