Kredyt ma się rozumiećTM

Zasady są proste
jak 2+2=4